Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Hãy giải thích câu nói của Bác Hồ: " Có tài mà không có đức thì là người vô dụng / Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó"

Chủ tịch HCM không chỉ là một vị lãnh tụ của dân tộc mà còn la một nhà chính trị,nhà văn,nhà thơ,danh nhân văn hóa thế giới. Bác đặc biệt quan tâm đến việc giáo duc cho thê hệ trẻ. Tron một lần nói chuyện với thanh thiếu niên, Bác đã nói: " Có tài mà không có đức thì là người vô dụng Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó" "Tài" là tài năng,trí tuệ,là kiến thức,sự hiểu biết của con người. Người có tài thì năng động trong công việc,biết sáng tạo đặc biệt là trong những hoàn cảnh khò khăn,phức tạp nhât."Đức" là đạo đức,là ý thức sống đẹp. Người có đức biết tôn trọng và bảo vệ công lý,dám đấu tranh,sẵn sàng hy sinh quyền lợi ca nhân cho quyền lợi tập thể."Tài" và "đức" là những phẩm chất khác nhau nhưng luôn gắn bó mật thiết không thê tác rời. Có tài có kiến thức,...... mà không đem tài năng để phục vụ nhân dân lại chỉ biết cho riêng mình thì là người vô dụng. Giá trị của một con người được xem xét chính bởi tác dụng của cá nhân đó trong mối quan hệ với đồng loại. Người không có đức là người không quan tâm đến quyền lơi của người khác. Người có tài mà phản bội tổ Quốc, đi ngược lại với lợi ích của tập thể thì chẳng những vô dụng mà còn có tội. Chẳng hạn như một kỹ sư giỏi mà không đem tài năng của mình để cống hiến cho đâts nước mà con ăn bớt tiền làm thi không phải vô dung hay sao? Nhưng nếu chỉ có đức thôi mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có ước mơ, co hoài bão muốn đóng góp cho nhân dân nhưng lại không có đủ tài năng để thực hiện thì ý tốt cũng khó có thể trở thành hiện thực. Vậy,quan hệ giữa tài và đức là quan hệ khăng khít với nhau,bổ sung cho nhau nên con người phải có cả tài lẫn đức thì mới trở nên toàn diện, đạt hiệu quả cao và có ích với mọi người. Theo tôi,tài năng của con người là không giới hạn,không ai mới sinh ra đã có tài cả,mà cái tài đó được nhờ vào thời gian học hỏi,đúc kết. Kiến thức là vô tận nhưng não người là có hạn. Vì thế chúng ta nên loại bỏ những gì không cần thiết để có thê chứa đựng những gì lớn lao hơn. Lời dạy của Bác đã,đang và sẽ sống mãi với mỗi con người Việt Nam và con người Việt Nam. Là một học sinh đag ngồi trên ghế nhà trường,chúng ta phải chăm lo,rèn luyện,tu dưỡng đạo đức. Có thế mới đáp ứng được nhu cầu xã hội,đáp ứng được nguyện vọng của Bác Hồ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét